Antczak, S. (2000). Zbigniew Fras, Galicja, Wrocław 2000, Wydawnictwo Dolnośląskie, ss. 300. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 71-75. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.15