Hellwig, J. (2000). Danuta Koźmian, Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej w latach 1981-1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni), Szczecin 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 180. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 80-81. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.18