Posłuszna, M. (2000). Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 85-87. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.20