GÅ‚owacka, E. (2000). Bibliografia historii wychowania (druki zwarte wydane w Polsce w latach 1998-1999). Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 101-105. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.29