Michalska, I. (2000). W kręgu reform edukacyjnych (Konferencja naukowa w Skierniewicach). Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 109-110. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.33