., . (2005). Spis treści. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 4–5. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17476