Michalski, G. (2005). Tadeusz Jałmużna (1939-2006). Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 7-9. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.1