Wałęga, A. (2005). Antoni Karbowiak (1856-1919) - współtwórca polskiej historii wychowania jako dyscypliny naukowej. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 11-24. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.2