Nawrot-Borowska, M. (2005). Bony w wychowaniu domowym dzieci polskich w latach 1850-1914. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 25-50. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.3