Głowacka-Sobiech, E. (2005). Wychowanie ku „najwyższym” wartościom w działalności i programie „Eleusis” w okresie niewoli narodowej. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 51-57. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.4