Radziszewska, M. (2005). Potrzeby kadrowe szkolnictwa powszechnego na Warmii i Mazurach w łatach 1945-1948. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 86–94. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.7