Gulczyńska, J. (2005). Konferencja w Kamieniu Śląskim. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 250–252. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.26