Szczepański, A. (2013). Oświata żydowska w powojennej Legnicy (1945–1968). Biuletyn Historii Wychowania, (29), 101-116. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.7