Skonieczny, T. (2013). Rozwój szkolnictwa podstawowego w gminie Będzino w latach 1945–1954. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 117-134. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.8