Nawrot-Borowska, M. (2013). Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 190. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 162–166. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.16