Nowicki, M. (2013). D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 192. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 167–169. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.17