Nawrot-Borowska, M. (2013). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”, 18–19 maja 2012, Jelenia Góra-Szklarska Poręba. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 272-276. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.25