Kabacińska-Łuczak, K. (2013). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia – rytmy codzienności. Dzieciństwo”, Kraków, 17–18.10.2012. Biuletyn Historii Wychowania, (29), 277–280. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.26