Fijałkowski, A. (2003). Przed dwusetną rocznicą powstania Seminarium Nauczycielskiego Józefa Jeziorowskiego w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), 59-61. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.6