Karłowska, G. (2003). Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Bajt”, Poznań 2001, ss. 152. Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), 94–96. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.17