Kołodziej, A. (2013). Problematyka patriotyzmu w wychowaniu harcerskim w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Biuletyn Historii Wychowania, (30), 133-148. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.9