Szulakiewicz, W. (2013). Kazimierz Twardowski. Dzienniki młodzieńcze (1881–1887), wydała A. Brożek, Warszawa 2013 ss. 210. Biuletyn Historii Wychowania, (30), 169-172. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.13