Gulczyńska, J. (2003). Konferencja naukowa „Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej”. Augustów, 26-27 maja 2003 r. Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), 150–151. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.23