Kulbaka, J. (2013). Sprawozdanie z Sympozjum naukowo-metodycznego poświęconego pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Mauersberga zorganizowanego przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Biuletyn Historii Wychowania, (30), 194-197. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.20