Bołdyrew, A. (2015). Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich. Biuletyn Historii Wychowania, (33), 57-70. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.4