Jędraszak, S. (2015). Edukacyjna funkcja koroplastycznych przedstawień terakotowych z Egiptu okresu grecko-rzymskiego, na podstawie wybranych grup zabytków. Biuletyn Historii Wychowania, (33), 99-118. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.7