Karłowska, G. (2004). Edukacja domowa dziewcząt w rodzinie polskiej XIX i na początku XX wieku w świetle pamiętników. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 23–38. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.3