Gulczyńska, J. (2004). Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny i Zofii Sokolnickich. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 41-47. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.5