Bułło, A. (2004). Sprawozdania. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 48–51. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.6