Głowacka-Sobiech, E. (2004). Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 57-61. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.9