Kabacińska, K. (2004). Ryszard Slęczka, Szkolnictwo zawodowe Krakowa w latach 1945-1961, Kraków 2003, ss. 168. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 70-73. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.14