Gulczyńska, J. (2004). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w Augustowie (26-27.05.2003). Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 123–124. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.20