Jamrożek, W. (2004). V Ogólnopolski Zjazd Peadgogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Wrocław, 23-25 września 2004). Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 127. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.22