Jamrożek, W. (2001). Jan Hellwig (1931-2000). Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 5–6. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.0