Maliszewski, K. (2001). Mity o edukacji Towarzystwa Jezusowego. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 7–12. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.1