Kabacińska, K. (2001). Zabawy i zabawki dziecięce w pismach Łukasza Gołębiowskiego. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 12–23. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.2