Obtułowicz, B. (2001). Manuel Godoy w roli ojca. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 24–31. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.3