Karłowska, G. (2001). Wizerunek matki prezentowany przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową na łamach pisma „Rozrywki dla dzieci”. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 31–35. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.4