Pacyno, J. (2001). „Przyjaciel Młodzieży” (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 35–39. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.5