Glowacka-Sobiech, E. (2001). W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 40–49. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.6