Taraszkiewicz, J. (2001). Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953-2001. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 50–55. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.7