Posłuszna, M. (2001). Ars Educandi, pod red. T. Szkudlarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, tom II, ss. 302. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 56–60. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.8