Rudnicka, W. (2001). Domus et Familia - ideały życia rodzinnego, red. Ilona Błaszczyki Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 2000, ss. 107. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 62–64. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.10