Apanel, D. A. (2001). Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 64–67. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.11