Gulczyńska, J. (2001). Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, ss. 130. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 67–69. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.12