Paruzel, E. (2001). Jan Konefał, Działalność społeczno-polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) w Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, ss. 205. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 70–72. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.14