Błaszczyk, I. (2001). Aldona Ossowska, Moralistyka okresu Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego wobec problemów wychowania w rodzinie, Bydgoszcz 2001, ss. 220. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 72–74. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.15