Karwat, J. (2001). Marian Paluszkiewicz, Jerzy Szews, Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 -1918, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 259, ilustr. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 74–76. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.16