Szulakiewicz, W. (2001). Urszula Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2000, ss. 394. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 78–81. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.18