Karłowska, G. (2001). Zygmunt Ruta, Jan Ryś, Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 1999, s. 259. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 81–82. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.19